ارتودنسی یک فک درمانی است که به منظور مرتب کردن دندان های یک فک انجام می‌شود. این روش برای افرادی کاربرد دارد که دندان های پایین آن ها مرتب است و نیازی به درمان ندارند یا اینکه به دلیل دیده نشدن دندان های پایین، نیازی به درمان نمی‌بینند. سوال برخی از افراد از این قرار است آیا می‌توان ارتودنسی را تنها برای یک فک به کار برد؟ در پاسخ به این افراد باید گفت که شاید بتوان با انجام ارتودنسی بر روی یک فک به نتیجه دلخواه رسید، اما قبل از آغاز درمان باید عوامل مختلفی را مدّ‌‌‌نظر قرار داد.

در ارتودنسی یک فک از سیم کشی یا پلاک های شفاف استفاده می‌شود. برخی از متخصصین ارتودنسی در ابتدا دندان های فک بالا را ارتودنسی کرده و پس از اتمام دوره درمان ارتودنسی فک دیگر را شروع می‌کنند. البته گاهی عکس این قضیه دیده شده است. با وجودی که ارتودنسی یک فک با ارتودنسی هر دو فک متفاوت است، اما در این حالت باید وضعیت دندان های هر دو فک مورد توجه قرار گیرد. اگر هدف از درمان تنها سیم کشی دندان های فک بالا یا فک پایین باشد، در ابتدا باید وضعیت بایت و روی هم قرارگیری دندان های بالا و پایین توسط متخصص ارتودنسی بررسی شود. چون تغییر در دندان های یک فک سبب اوربایت می‌شود.

 

شرایط لازم برای ارتودنسی تک فک

ارتودنسی یک فک تنها در شرایط خاص ثمربخش خواهد بود. با توجه به این که دندان های کج و نامرتب بعد از مرتب شدن به سمت جلوتر حرکت می‌کنند:

  • اگر دندان های فک پایین: شلوغ و به هم ریخته باشند، اوربایت (جلوتر بودن دندان های فک بالا نسبت به دندان های فک پایین) شدید و دندان های فک بالا مرتب باشد، سیم کشی دندان های فک پایین تأثیرگذار خواهد بود؛ همچنین اگر فاصله بین دندان های بالا زیاد و بیمار دچار اوربایت شدید باشد اما از وضعیت دندان های فک پایین رضایت داشته باشد می‌توان ارتودنسی را تنها روی فک بالا شروع کرد. تأثیر بستن فاصله بین دندانی برخلاف صاف کردن دندان های به هم فشرده بوده و بعد از بسته شدن فاصله بین دندانی، دندان ها به سمت عقب تر حرکت کرده و اختلال اوربایت تا حدی بهبود می‌یابد.

 

  • اگر دندان های فک بالا: نسبت به دندان های فک پایین عقب‌تر باشند، اصطلاحاً آندربایت وجود دارد و اگر دندان های بالا شلوغ و فشردگی داشته باشند، با ارتودنسی یک فک می‌توان مشکل را اصلاح کرد. توجه داشته باشید اگر نحوه قرارگیری دندان های فک بالا و پایین خوب باشد و تنها دندان های جلو به هم فشرده باشند، با ارتودنسی دندان های فک بالا اوربایت ایجاد خواهد شد. بعضی اوقات جلو آمدن دندان های فک بالا را می‌توان با کوچک کردن آن ها کم کرد. به این درمان تراش دادن بین دندان ها نیز گفته می شود. این درمان به همه بیماران توصیه نمی‌شود و بهترین نوع درمان با نظر متخصص ارتودنسی مشخص می‌شود.

 

ارتودنسی یک فک-2

ارتودنسی یک فک

بیشتر بخوانید …

عوارض ارتودنسی تک فک

تنها وضعیت دندان نیست که بر زیبایی لبخند تأثیرگذار است. بایت اختلالی است که علاوه بر دندان های هر دو فک بر عملکرد فک نیز بی تأثیر نیست.

  • اگر فک ها انحراف داشته و با همدیگر متناسب نباشند، به عنوان مثال یک فک نسبت به فک دیگر بزرگتر یا کوچکتر باشد، سبب خواهد شد که دندان ها به درستی روی هم قرار نگیرند. ارتودنسی یک فک برخی اوقات اختلال بایت را شدیدتر کرده و سبب خواهد شد که دندان های جلو یا عقب به راحتی روی هم قرار نگیرند که این امر ممکن است موجب شکستن یا ترک خوردگی دندان ها شده یا اینکه فشاری مضاعف به لثه و استخوان ها وارد آید.

 

  • همچنین در برخی موارد ارتودنسی یک فک موجب می‌شود که دندان ها به هیچ وجه با هم تماس نداشته باشند که در این صورت از عملکرد آن ها به شدت کاسته می‌شود. در هنگام وجود بایت مناسب و یکنواخت، نیروهای روزمره به طور یکنواخت روی دندان ها توزیع شده و مانع از ساییدگی دندان و آسیب دیدگی لثه ها می‌شود. در نتیجه ضمن داشتن دندان های سالم و مرتب، لبخند نیز زیبا خواهد بود.

 

بالا رفتن سن را از قلم نیندازید

  • با بالا رفتن سن، بایت عمیق تر شده و همپوشانی دندان های جلو نیز افزایش می‌یابد. از این رو مانع از وجود فضا بین قسمت عقب دندان های بالا و جلوی دندان های پایین می‌شوند. برای اصلاح بایت باید بین دندان ها فضا وجود داشته باشد تا بشود دندان های فک بالا و پایین را جا به جا کرد؛ بنابراین ارتودنسی روی یک فک تقریبا کاری غیر ممکن است.

 

نکته آخر:

  • نکته ای که ذکر آن ضروری است، نحوه حرکت دندان ها با توجه به وضعیت و موقعیت آن هاست. همانطور که قبلاً گفته شد، بعد از رفع شلوغی، کجی و مرتب شدن دندان ها، آن ها به سمت جلوتر حرکت کرده و با بستن فاصله بین دندانی دندان ها به سمت عقب حرکت می‌کنند. در صورت وجود مشکل آندربایت و صاف شدن دندان های کج فک پایین، شاید دندان ها بعد از ارتودنسی یک فک صاف و مرتب شوند، اما اختلال بایت تشدید می‌شود. اگر دندان های فک بالا نامرتب و به هم فشرده باشند و فرد به اوربایت دچار باشد، در صورت مرتب شدن دندان های فک بالا به تنهایی، اوربایت شدیدتر خواهد شد.

 

بنابراین تنها راه اطمینان از مناسب بودن ارتودنسی یک فک مراجعه به متخصص ارتودنسی و بررسی دقیق وضعیت بایت است.

 

هزینه ارتودنسی تک فک

ارتودنسی تک فک نسبت به ارتودنسی هر دو فک هزینه ای کمتر دارد. با این وجود عواملی وجود دارند که بر روی هزینه ارتودنسی تأثیرگذار هستند، مانند:

  1. باید توجه داشت برآورد و تعیین هزینه درمان ارتودنسی فک بالا یا فک پایین، وابسته به نوع و روش درمان و همچنین براکت های مورد استفاده است.
  2. روش های مختلف ارتودنسی ثابت، متحرک، دیمون، لینگوال، نامرئی از روش های معمول و متداولی هستند که در حال حاضر با کمک براکت های مختلف صورت می‌گیرد. هر یک از براکت ها تعرفه و قیمت مخصوص به خود داشته و استفاده از هر کدام برای درمان ارتودنسی هزینه خاصی در پی دارد.
  3. علاوه بر وسایل و تجهیزات مورد استفاده، شدت ناهنجاری و مشکلات دندان نیز نقش زیادی در هزینه ارتودنسی خواهد داشت.
  4. یکی دیگر از مواردی که روی هزینه ارتودنسی یک فک تأثیرگذار است، وجود دندان یا دندان های نهفته در فک است. با وجود این دندان ها، هزینه ارتودنسی تا حدی افزایش می‌یابد؛ چون با وجود چنین دندان هایی حساسیت کار ارتودنسی بیشتر می‌شود.

بیشتر بخوانید … ارتودنسی بزرگسالان