اقدامات لازم قبل از ارتودنسی دندان شامل چه مواردی می شوند؟